fbpx

Facilitatorul de școală comunitară (FSC) va lucra în colaborare cu echipa de management a programului de Școli comunitare pentru a sprijini procesul de dezvoltare instituțională în una sau mai multe școli comunitare.

În accepțiunea noastră, o școală comunitară:

– Oferă un spațiu de învățare deschis, încorporat organic în comunitatea pe care școala o deservește, în care procesul de învățământ urmărește reliefarea relevanței locale a curriculumului național.

– Adoptă o strategie de orchestrare a resurselor și serviciilor din comunitate pentru asigurarea dezvoltării armonioase a fiecărui copil și tânăr, precum și dezvoltarea sustenabilă a comunității locale.

– Utilizează sistematic (cel puțin anual) Standardele Școlilor Comunitare ca instrument de autoevaluare a școlii prin procese de consultare cu factorii interesați din comunitate și folosește constatările desprinse din autoevaluare ca punct de referință în proiectarea dezvoltării instituționale ca școală comunitară.

– Înregistrează progres continuu ca școală comunitară

Misiunea FSC este să împuternicească liderii școlii (consiliul de administrație) să își asume responsabil procese de dezvoltare instituțională ca școală comunitară.

Rolul facilitatorului este să ofere sprijin personalizat conducerii școlii, cu precădere directorului și consiliului de administrație, pentru a demara și susţine procese de învățare care să conducă la înțelegerea și traducerea în practica de zi cu zi a conceptului de școală comunitară, ghidându-se după Standardele Școlilor Comunitare.

Un FSC alocă cca 10 zile de lucru/ an școlar unei școli, dintre care cca jumătate de la distanță (comunicare prin internet, telefonic) și cca jumătate față-în-față (contact direct cu liderii școlii).

 

 

În mod specific, FSC sprijină următoarele acțiuni ale școlii:

– constituirea unui grup nucleu în școală care își asumă definirea comunității școlii prin inventarierea și cartografierea factorilor interesați și a resurselor existente în comunitate care pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea proceselor educative;

– parcurgerea cursului online Școli conectate la comunitate (cu acces liber)

– dezvoltarea leadership-ului în școală;

– derularea de procese de consultare democratică, cu implicarea factorilor interesați ai școlii;

– aplicarea instrumentului de autoevaluare a școlii ca școală comunitară (Standardele Școlilor Comunitare);

– elaborarea și/sau adaptarea planului de dezvoltare instituțională (PDI), în care se stabilesc ținte clare de dezvoltare a școlii ca școală comunitară;

– elaborarea și implementarea unor proiecte / acțiuni ale școlii care să contribuie la progresul său ca școală comunitară,

– instituționalizarea practicilor de școală comunitară care s-au dovedit eficace;

– reflecția liderilor asupra proceselor și rezultatelor implementării PDI;

– conectarea școlii la rețeaua de școli comunitare.

Cerințe:

 • cel puțin 5 ani de experiență ca formator/ facilitator/ coach sau post de conducere a unui colectiv / management de proiect în sfera socială;
 • abilităţi de ascultare activă;
 • abilităţi de comunicare și colaborare constructivă foarte bune;
 • atitudine pozitivă și încredere în oameni;
 • empatie și inteligență interpersonală;
 • competențe de înțelegere, analiză, sinteză și evaluare a comunicării scrise și orale;
 • receptivitate la feedback;
 • spirit de inițiativă;
 • capacitatea de a munci independent, de organizare a sarcinilor și timpului propriu prin ajustare la programul școlii;
 • gândire strategică;
 • dorința de dezvoltare profesională și personală.

Beneficii:

 • Mediu de lucru înalt cooperant, cu colegi motivați și pasionați de misiunea organizației și de semnificația muncii lor;
 • Profund sens al activității desfășurate care te încarcă emoțional și profesional – contribui la o misiune extrem de importantă pentru viitorul României și vezi dovezi concrete ale îndeplinirii acestei misiuni;
 • Acces la o comunitate de profesioniști în domeniu, care se sprijină reciproc în atingerea obiectivelor trasate pentru că și ei cred în misiunea și căile asumate de Noi Orizonturi și care te pot ajuta în dezvoltarea profesională și personală;

Responsabilități:

Înainte de alocarea FSC la o școală,

 • parcurgerea în întregime a cursului online Școli conectate la comunitate
 • parcurgerea cursului de 2 zile de formare a FSC (gratuit)

După demararea activității cu școala, FSC:

– participă periodic (cca 6 ori / an școlar) la întâlniri de mentorat pe Skype cu echipa programului Școli comunitare, la un interval agreat în comun;

– participă la ședințe de lucru anuale cu FSC;

– comunică telefonic cel puțin lunar cu managerul de program despre progresul în activitatea sa cu școala;

– realizează rapoarte sintetice de activitate trimestrial;

– poate participa la conferințe pe tema școlilor comunitare.

 

Tipul contractului: Reprezintă un avantaj dacă ești dispus(ă) să colaborezi cu FNO prin PFA /II /SRL (e mai uşor şi pentru tine şi pentru noi)

Criterii de selecţie

Ţinem cont de:

 • Motivaţia puternică de a servi progresul sistemului de învățământ public din România
 • Experienţa în lucrul cu școlile / sistemul de învățământ (nu neapărat ca actor în sistem)
 • Disponibilitatea de a vă deplasa în altă localitate decât cea de reședință
 • Dorința și deschiderea pentru învăţare continuă
 • Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Dosarul de candidatură

Candidații interesați vor trimite CV și o scrisoare de intenție în care să prezinte interesul și motivația pentru această poziție. Documentele de aplicaţie se trimit la adresa recrutare@www.noi-orizonturi.ro. Tot la această adresă puteți obţine informații suplimentare despre post.

Termen limită de trimitere a dosarului de candidatură: 17 mai 2019. Persoanele care vor trece de etapa de evaluare a aplicației vor fi invitate la un interviu.

Te așteptăm alături de noi să oferim școlilor #noiorizonturi!