STEMsylvania - Manualul profesorului din învățământul primar

Manualul oferă profesorilor curricula STEM pe care o pot implementa direct la clasă. Manualul a fost realizat cu sprijinul TenarisSilcotub în cadrul Școlii de vară STEMsylvania.

STEMsylvania - Caietul elevului

Activități practice axate pe STEM pentru elevul din ciclul primar. Caietul a fost realizat cu sprijinul TenarisSilcotub în cadrul Școlii de vară STEMsylvania

Gestionarea controverselor

Documentul te ajută să dezvolți o strategie de gestiune a controverselor, dar și cum le poți preda în școli.

Predarea problemelor controversate

Pachetul de formare pentru profesori include activități practice prin care poți preda problemele controversate în școli.

i

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT / CDȘ Patrimoniu Local - Planuri de lecție

Ghidul de facilitare oferă pas cu pas toate etapele pe care liderii le pot implementa în cluburile lor. Găsiți activități practice și curricula GreenImpact. 

i

Ateliere practice axate pe sănătate și apă

În prezentul document găsiți două modele de ateliere IMPACT, fiecare dintre ele corespunde unui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă şi sunt asociate unor obiective de învățare specifice.

 

i

CDȘ Patrimoniu Local - programa

Programa şcolară pentru disciplina Patrimoniul local reprezintă o ofertă curriculară la decizia şcolii, pentru clasele a VII-a – a X-a, din învăţământul obligatoriu.  Dacă doriți varianta editabilă, vă invităm să ne scrieți pe comunicare@www.noi-orizonturi.ro

 

Făcut și învățat

Un ghid cu 36 de activități de reflecție care îi ajută pe elevi să extragă lecții din orice experiență.

i

Jocuri și povestiri

O culegere care cuprinde un număr de 157 de jocuri și 82 de povestiri care dezvoltă abilități și valori.

i

Curriculum Smart și de IMPACT (2016)

Ghid metodologic care sprijină învățarea prin experiență a tematicilor legate de responsabilitate financiară.

Manual Smart și de IMPACT (2016)

Explicații, sugestii și exemple din domeniul responsabilității financiare.

i

Less is more (2017)

Ghid metodologic care ghidează în organizarea a patru ateliere de învățare pe tematica Consumului Responsabil.

i

Planuri de lecție

Exemple de planuri de lecție care respectă principiile învățării prin experiență.

Calendar profesor experiențial

Un calendar cu sugestii de activități experiențiale numai bune de folosit la clasă.

Carduri VIA

Un set de carduri VIA prin care elevii sunt stimulați să reflecteze cu privire la dezvoltarea propriilor trăsături de caracter;

i

Planuri de lecție

Planner 2017 – 2018

Planner-ul pe care l-am conceput special pentru voi vă permite să planificați întregul an școlar, pe zile.

Calendarul Profesorului Experiențial

În Calendarul Profesorului Experiențial vă propunem 12 metode care să vă ajute să faceți o altfel de învățare, care să-i implice și să-i provoace pe elevi.

Harta Experiențelor

Harta experiențelor stimulează reflecția și comunicarea, creativitatea și asocierile; ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor și încurajează participarea și schimbul de percepții asupra aceleiași experiențe.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9, județul Hunedoara

Ne găsiți și în Cluj-Napoca. 

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471