loader image

Anunț recrutare expert grup țintă

16 iunie 2022

Titlul proiectului: „Învățare pentru toți”, Cod MySMIS2014+: 152668 Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Data limită de trimitere a aplicațiilor: 27 iunie 2022.

Fundația Noi Orizonturi selectează, în vederea angajării pentru perioada iulie 2022-decembrie 2023, un expert grup țintă în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668.

Care este rolul expertului grup țintă și care sunt principalele sale atribuții?

Expertul grup țintă va înregistra persoanele (copii și adulți) care beneficiază de activitățile și serviciile oferite în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, întocmind evidența lor centralizată și monitorizând operațiunile de care aceștia beneficiază. Principalele sale atribuții sunt:

  • consultă și folosește ghidul beneficiarului aferent grupului țintă (GT), precum și instrucțiunile de utilizare a POCU FORM, pentru a le aplica în activitatea curentă, aferentă proiectului;
  • elaborează metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă, având la bază principiul asigurării transparenței și al accesului ușor la informații;
  • sprijină fiecare partener din proiect să efectueze înregistrările persoanelor folosind procedura și metodologia aferentă proiectului, să informeze persoanele selectate cu privire la acceptarea în grupul țintă, să soluționeze contestațiile formulate în procesul de selecție;
  • colectează formulare, fișe, jurnale care înregistrează date despre beneficiari, le introduce și le înregistrează în formularele POCU, pe toată durata proiectului, astfel încât să existe o „fișă” individuală, dar și situații pe categorii de grup țintă, perioade, etc.;
  • arhivează toate documentele de verificare privind includerea în GT.

Expertul grup țintă va fi angajat în cadrul Fundației Noi Orizonturi, la punctul de lucru Carei, cu normă parțială, 42 ore/lună, având poziția specialist în relații publice, cod COR 243201.

Care sunt cunoștințele și calificările necesare?

  • Studii superioare, preferabil în domeniul comunicării, jurnalismului și/sau cursuri de perfecționare în domeniul relațiilor publice
  • Minim 1 an experiență într-un post similar, în care a lucrat cu baze de date
  • Cunoașterea tehnicilor și a modalităților de promovare a imaginii organizației; • cunoștințe de psihologie umană; • foarte bune abilități de negociere; • receptivitate, orientare către nou, flexibilitate și creativitate; • stabilitate psihică

Informații privind selecția expertului grup țintă

Dacă sunteți interesat/ă, așteptăm să ne transmiteți un e-mail cu un text în care să spuneți de ce credeți că ne potrivim, însoțit de un CV, la adresa: comunicare@noi-orizonturi.ro.
În procesul de selecție vom acorda șanse egale tuturor candidaților, având în vedere îndeplinirea cerințelor postului.

Data limită de trimitere a aplicațiilor: 27 iunie 2022.

Despre proiectul „Învățare pentru toți”

În perioada iunie 2022-decembrie 2023, 180 copii preșcolari și școlari și 105 părinți/tutori vor beneficia de activități de educație remedială adaptate la nevoile copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar; școli de vară cu activități nonformale pentru dezvoltarea abilitaților de viață; activități educaționale și de relaționare emoțională în familie (ateliere și/sau festivalul familiei). Proiectul se desfășoară în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.