loader image
Anunț recrutare Experți – coordonatori activități cu copiii

30 iunie 2022

Fundația Noi Orizonturi selectează în vederea angajării pentru perioada iulie 2022-august 2022, 28 experți – coordonatori activități cu copiii în cadrul proiectului „Învățare pentru toți” cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cod SMIS 152668, Cod apel POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Durata contractului

Determinată, perioada iulie 2022-august 2022

Program de lucru: 96 ore, dispuse pe perioada pregătirii, derulării și raportării școlilor de vară la Carei.

Școlile de vară la Carei se derulează timp de 10 zile consecutive (5 zile – pauză 2 zile – 5 zile) în intervalul orar 9-15.00 pentru copii, 8-16 pentru coordonatori.

 • pe perioada 25 iulie – 5 august, pentru copii cu vârstă școlară
 • pe perioada 8 august – 19 august, pentru copii cu vârstă preșcolară

Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară în sediile Școlii Gimnaziale nr 1, Carei, Grădiniței nr 1 și 3 și în zonele în aer liber din municipiul Carei și împrejurimi.

Felul muncii

Funcţia/meseria:  Animator Socioeducativ – COD 516907- conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

Activitățile și responsabilitățile postului

Acesta are ca principal obiectiv planificarea și derularea activităților de învățare și dezvoltare prin metodo non-formale  în cadrul școlior de vară, de zi.  Aceste școli/tabere de zi au rolul de a oferi elevilor încrederea necesara pentru începerea unui nou an scolar.

Scolile de vara se deruleaza pe perioada a doua saptamâni, o atenție specială fiind acordata elevilor care urmeaza sau se pregatesc sa intre într-un nou ciclu scolar (grupa mare-clasa pregatitoare, clasa a IV-a catre a V-a, clasa a VII-a catre a VIII-a sau a VIII-a catre a IX-a).

Aceste activități construiesc încrederea elevilor ca pot ajunge să se descurce la scoala si sa se bazeze pe ajutorul adulților din școala, duc la creșterea stimei de sine, a abilităților de lucru în echipa, a leadership-ului, a credinției ca de ei depinde succesul.

Principalele atribuții:

 • Planifică atelierele cu copiii
 • Concepe designul fiecarui atelier în funcție de stadiul ințial de cunostințe si abilități ale participanților
 • Gestioneaza si pregateste materiale suport ptr copii
 • Livrează atelierele
 • Monitorizează progresul înregistrat de copii si întocmeste rapoarte de activitate.

Cunoștințe și calificări necesare:

Căutăm persoane cărora le face mare plăcere să lucreze și să interacționeze cu copiii (6-14 ani), cu răbdare și empatie, constructive și amabile. Cerem capacitate de planificare a activităților cu copiii, de înregistrare în scris a activităților, flexibilitate, responsabilitate și proactivitate.

Studii necesare obligatorii: medii

Specializare în unul dintre următoarele domenii: animator socio-educativ sau animator centre de vacanță sau studii pedagogice.

Experiență în lucrul cu copiii și tinerii – minim 3 ani

Cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj

Condiții de participare la concurs

Pentru înscrierea la concurs, veți trimite următoarele documente:

1. Email cu text de intenție în care menționați seria pentru care doriți angajarea:

  • Seria 1 a școlii de vară 25 iulie – 5 august, pentru copii cu vârstă școlară
  • Seria 2 a școlii de vară 8 august – 19 august, pentru copii cu vârstă preșcolară

2. Curriculum Vitae – semnat și datat

3. Documente care certifică pregătirea/calificarea profesională:

  • diplomă/adeverință de absolvire a studiilor superioare, nivel licență,
  • certificat/adeverință de absolvire a unui curs de perfecționare ca pedagog de recuperare sau/și foaie matricolă care atestă parcurgerea unui curs/modul de tipul: educație incluzivă, lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale, psihopedagogie specială, psihologia dezvoltării, asistența socială, consiliere, etc.

4. Documente care atestă experiența în muncă, relevantă pentru post, de min 3 ani: copii după contracte de muncă/voluntariat/convenții civile

5. Dacă veți fi selectat, veți depune și cazier judiciar.

Informații privind depunerea documentelor

Toate documentele care dovedesc calificarea și experiența dvs se vor trimite într-o singură adresă, prin e-mail, la adresa:  comunicare@noi-orizonturi.ro Veți primi înapoi un email de confirmare a primirii email-ului și atașamentelor.

Dacă nu primiți confirmare de primire a e-mailului, vă rugăm să sunați la număr de telefon 0740 120 941 pentru a verifica primirea documentelor.

Calendarul concursului

30 iunie             Publicarea anunțului

11 iulie              Termen limită de trimitere a documentelor

12 iulie              Anunțarea candidaților cu privire la eligibilitatea documentelor depuse și invitație la interviu

13-14 iulie         Proba de Interviu. Candidații vor participa la o activitate de planificare a unei școli de vară fizic sau prin Zoom. Activitatea va avea loc în ambele zile, între orele 10.00-15.00.

15 iulie              Publicarea rezultatului parțial selecției

18 iulie              Contestații. Vor fi luate în considerare doar contestațiile referitoare la desfășurarea prezentei proceduri. Punctajul acordat pentru interviú are carácter definitiv și nu poate fi contestat.

19 iulie              Răspuns la contestații

20 iulie              Publicarea rezultatului final

20-21 iulie         Prezentarea cazierului judiciar și adeverință de la medicina muncii ca apt de angajare

22 iulie              Prima zi de angajare

Despre proiectul “Învățare pentru toți”

Este derulat în perioada iunie 2022 – decembrie 2023 iar 180 copii preșcolari și școlari ​​și 105 părinți/tutori vor beneficia de:

 • Activități de educație remedială adaptate la nevoilele copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar
 • Școli de vară cu activități non-formale pentru dezvoltarea abilităților de viață
 • Activități educaționale și de relaționare emoțională în familie (ateliere și/sau festivalul familiei)

Proiectul se desfășoară în cadrul strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării ”Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.