loader image
Tu cum investești în comunitatea ta?

Una dintre cele mai bune investiții de timp și efort ale unei grădinițe sau școlii este stabilirea unui parteneriat real cu familiile din comunitatea în care este activă, fie că e vorba de un sat, comună sau oraș. Astfel, grădinița sau școala nu este doar a copiilor, dar și a familiilor acestora. Dar cum facem asta? Prin Clubul Familiei. Anul acesta avem alături de noi 23 de comunități din 11 județe, adică tot atâtea noi generații de părinți care alături de educatoare, învățătoare, logopezi, consilieri școlari pornesc într-o călătorie transformațională de opt săptămâni. Am început să punem bazele acestei călătorii acum câteva săptămâni, la Cluj-Napoca, unde au participat la ursul Internațional Cercul Siguranței, susținut de Camelia Maianu.

Iar când fiecare a ajuns acasă, au început activitățile. Vara aceasta, timp de 8 săptămâni aproximativ 400 de familii vor petrece timp de calitate și de învățare alături de copiii lor, în ateliere de educație parentală Cercul Siguranței, atelierele de meșterit și de citit împreună. 

Copiii și părinții din Clubul Familiei, Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 3, Caracal, Olt

Iar pentru că proiectele care produc schimbări înseamnă contribuția unei comunități mai mari, uneori națională, alteori internațională, anul acesta totul a fost posibil cu ajutorul partenerilor noștri de la Generali România care au acoperit bursele de participare la formarea de facilitatori Cercul Siguranței pentru 19 persoane și materialele de lucru pentru părinți și copii.

Vasile Brașovanu – Coordonator Clubul Familiei, Monica Goran – Director Regional, Generali România, Camelia Maianu – trainer COS Internațional, Anca Gaidoș – Director Operațional Fundația Noi Orizonturi

One of the best investments of time and effort of a kindergarten or a school is to establish a genuine partnership with the families from the community, whether it is a village, commune, or city. Therefore, the kindergarten or the school is not only for children but also for their families. But how do we do that? Through Clubul Familie (Family Club).

This year 23 communities from 11 counties join the program. And that means new generations of parents who, together with educators, teachers, therapists, and school counselors, embark on an eight-week transformational journey. We started to lay the foundations of this trip a few weeks ago, in Cluj-Napoca, where they participated in the Circle of Security International, given by Camelia Maianu.

And when they got home, the activities started. This summer, for 8 weeks, approximately 400 families will spend quality time learning with their children, in the Circle of Security parenting workshops, crafting and reading workshops.

And because the projects that produce changes mean the contribution of a larger community, sometimes national, sometimes international, this year everything was possible with the help of our partners from Generali Romania. They covered the scholarships for participation in the Circle of Security training for 19 people and the working materials for parents and children.