loader image

Nr. 147/21.07.2023

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Pentru achiziționarea de materiale pentru 50 de copii participanți la tabăra Straja 29 octombrie -3 noiembrie 2023 în cadrul proiectului ”Învățare pentru toți”, cod SMIS 152668, nr. contract de finanțare POCU/717/5/1/152668

 

În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea n r.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, completată cu Legea 208/2022,

Fundația Noi Orizonturi Lupeni, punct de lucru Carei, jud Satu-Mare, Str Progresului nr 28, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de preț în vederea realizării achiziției unui pachet de materiale pentru 50 de copii participanți la tabăra Straja 29 octombrie -3 noiembrie 2023.

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

 Sursa de finanțare: Finanțare nerambursabilă, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 Tip contract: Produse

 Denumire achiziție: Achiziția unui pachet materiale individuale pentru 50 copii participanți în tabară (îmbrăcăminte și încălțăminte impermeabile, trusa igiena, rucsac etc.), copii participanți la tabara Straja, octombrie – noiembrie, în cadrul activității Școli de vară 2023.

 Descrierea contractului: Achiziția unui pachet de materiale individuale pentru 50 copii participanți în tabară (haina impermeabila, bidon de apa, trusa igiena, rucsac etc.), după cum urmează:

Câte 50 buc din: ghete înalte călduroase impermeabile drumeţie pentru copii și adulți, căciulă schi reverse 2 culori pentru copii, rucsac drumeție la munte MH100 10L, fluier multifuncțional 50 cu busolă orientare, suprapantalon impermeabil drumeţie copii și adulți, geacă 3 în 1 iarnă impermeabilă călduroasă drumeție copii și adulți (cu bluză polar detașabilă), set 2 perechi șosete mid iarnă călduroase, bluză și colanți schi copii și adulți (lenjerie termică), mănuși prim strat din polar trekking la munte și 25 seturi de câte 2 buc. huse de depozitare trekking 7 l

 Condiții de livrare: Produsele vor fi livrate până în data de 27 octombrie 2023 în întregime (absolut toate produsele trebuie să ajungă la destinație până în 27 octombrie). Livrarea se va face în Statiunea Straja, jud Hunedoara.

Valoarea estimată: 30226,50 RON

Achiziționarea produselor se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SICAP

Condiții de participare:

Operatorii economici interesați să oferteze vor posta în catalogul electronic de bunuri, lucrări și servicii disponibil în SICAP, oferta de preț și principalele caracteristici tehnice ale serviciului ofertat până cel târziu în data de 12.10.2023. După postarea în catalogul electronic SICAP, operatorii economici vor transmite autorității contractante, pe adresa de email: alina_boariu@noi-orizonturi.ro, o notificare cu datele de identificare ale acestora: denumire ofertant așa cum apare in SICAP, CUI, cod poziție catalog, adresa de contact, e-mail și persoana de contact. În data de 13.10.2023 se vor compara ofertele.

Oferta prezentată va fi însoțită de:

  • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cum ca nu este în conflict de interese cu niciunul din membrii consiliului de administrație a Fundației Noi Orizonturi Lupeni (https://www.noi-orizonturi.ro/consiliul-director/ ).
  • Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că va livra integral produsele ofertate până în data de 27 octombrie 2023 la adresa menționată mai sus.

Criterii de adjudecare: Prezenta nu constituie un angajament de cumpărare din partea noastră. Precizam ca autoritatea contractanta are obligația de a realiza achiziția directa conform art.43 din HG 395/2016. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta/ofertele câștigătoare fără a fi obligat sa anunțe acest lucru celorlalți participanți. In acest caz nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestațiilor de către CNSC , achiziția directa nefiind o procedura. Realizarea achiziției se va face exclusiv prin catalogul SEAP.

Termenul limita de depunere ofertă: 12.10.2023, orele 12:30 a.m.

Informații suplimentare: se pot obține de la: Boariu Alina, responsabil proces: alina_boariu@noi-orizonturi.ro