loader image
PREMIUL REGIONAL pentru PRACTICI EFICIENTE de SERVICE-LEARNING

5 mai 2022

Suntem încântați să vă invităm și în acest an să participați la a treia ediție a Premiului Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning.

Organizația Internațională „Interactive Open School” (MIOS) și partenerii din cadrul Rețelei de Service- Learning din Europa Centrală și de Est (Rețeaua CEE SL), cu susținerea Centrului Latino-American pentru Service- Learning (CLAYSS) invită toate școlile și organizațiile din învățământul primar și secundar: gimnazial și liceal / profesional-tehnic care inițiază și implementează proiecte de Service-Learning să se înscrie în cursa pentru cel de-al treilea Premiu Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning.

Și în această ediție, Premiului Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning își propune să identifice și să aprecieze munca instituțiilor educaționale care desfășoară proiecte de Service-Learning, promovând cetățenia activă a tinerilor și integrând învățarea curriculară a elevilor cu acțiuni de Service-Learning, în beneficiul comunității.

Știm că educația de calitate nu presupune simpla transmisie a unui conținut academic, ci necesită formarea elevilor în participarea democratică, centrarea pe ameliorarea învățării și a calității vieții comunității. Comitetul Premiului Regional va evalua toate proiectele înscrise și va oferi feedback și sugestii pentru ameliorare și optimizare.

SCOPUL ACESTEI INIȚIATIVE:
 • Colectarea și sistematizarea practicilor de Service-Learning care le permit elevilor să își lărgească orizontul de învățare și să se dedice transformării comunităților lor, alături de alți actori sociali
 • Aprecierea școlilor care integrează mai bine învățarea curriculară a elevilor cu acțiuni / servicii menite să îmbunătățească viața comunităților lor
 • Crearea vizibilității pentru profesorii care se dedică implementării practicilor de Service-Learning menite să amelioreze calitatea educației și incluziunea, ceea ce ar putea duce la transformare socială, și pentru elevii a căror traiectorie educațională este orientată spre cetățenie activă
 • Promovarea și diseminarea unui culturi bazate pe participare, servicii și implicare cetățenească
 • Oferirea de feedback pentru proiectele înscrise și evaluate, inclusiv asistență tehnică, sugestii bibliografice și materiale de formare
CERINȚE DE BAZĂ:

Premiul Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning este deschis tuturor școlilor publice, private sau sociale care desfășoară și întreprind proiecte de Service-Learning în următoarele țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, România, Serbia și Slovacia, din învățământul preuniversitar, în toate modurile de predare recunoscute.

Toate proiectele pot fi înscrise exclusiv prin completarea unui formular de aplicație online.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fi fost implementate eficient în anii școlari 2020/21 sau 2021/22 și să fi fost încheiate înainte de 30 iunie 2022. Informațiile din formular trebuie să fie suficient de clare și detaliate pentru a descrie în întregime toate aspectele proiectului. Instituțiile trebuie să atașeze orice alte materiale pe care le consideră relevante pentru o mai bună înțelegere a proiectului.

Condiție de bază: formularul de aplicație depus trebuie să fie semnat de persoana responsabilă de proiect și să fie ștampilat de școala care aplică.
Formularul de aplicație (în format PDF) împreună cu alte materiale însoțitoare (documente/indicatori care reflectă procesul și rezultatele; testimoniale, materiale promoționale, afișe, materiale audio-video, link-uri media etc) care ilustrează procesul și rezultatele descrise în formularul de aplicație vor fi trimise la adresele de e-mail specificate în documentul Termeni și Condiții (vezi mai jos).

PREMIEREA SE VA FACE DUPĂ CUM URMEAZĂ:
 • $1.000 Premiul I;
 • $750 Premiul al II-lea;
 • $500 Premiul al III-lea

Bani din premiu sunt meniți să fie folosiți pentru continuarea proiectelor de Service-Learning din comunitățile dumneavoastră.

Fiecare țară participantă va acorda mențiuni de onoare semifinaliștilor sub forma unui Certificat de Apreciere, semnat și ștampilat de partenerii Rețelei CEE SL, MIOS și CLAYSS. Toate proiectele educaționale trebuie înscrise prin Formularul de înscriere specific Premiului Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning.

DATE IMPORTANTE
 • 2 Mai – Deschiderea înscrierilor
 • 8 Iulie 2022 – Închiderea înscrierilor
 • 29 Iulie 2022 – Informarea aplicanților care au trecut de primul filtru de evaluare și trimiterea feedback-urilor către aplicanți
 • 17 August 2022 – Informarea aplicanților care au trecut de al doilea filtru de evaluarea și trimiterea feedback-urilor către aplicanți
 • 27 Septembrie 2022 – Juriul international decide câștigătorii și mențiunile de onoare
 • 5 Octombrie 2022 – Ceremonia de anunțare a câștigătorilor. Eveniment hybrid organizat de MIOS, Bosnia și Herțegovina.
DETALIILE PENTRU APLICARE

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 8 iulie 2022.

Citește Termenii și Condițiile pentru a înțelege cum se completează fiecare secțiune din formular, care sunt specificitățile proiectelor de service – learning și cum să ne descrii procesul și rezultatele astfel încât proiectul să aibă cât mai multe șanse de premiere.

De unde știu că proiectul nostru este un proiect de Service-Learning?

Un proiect de Service-Learning se află la intersecția dintre două nevoi: cea de învățare a elevului și cea de sprijin a comunității.

Nevoia de învățare: printr-un proiect de Service-Learning, elevii își formează și dezvoltă o serie întreagă de competențe și cunoștințe specifice subiectului predat, dar învață în același timp să fie responsabili și perseverenți, trăiesc experiența compasiunii și învață cum trebuie să acționeze pentru ca binele pe care îl doresc celorlalți să fie corect pus în practică.

Nevoia comunității: elevii identifică o nevoie reală a comunității lor, propun și implementează împreună cu comunitatea (beneficiarii) o soluție care este sustenabilă (are un impact pozitiv asupra comunității).

Într-un context școlar, Service-Learning poate fi definit ca o metodă experienţială de predare prin care competențe sau conținuturi abordate în sala de clasă sunt folosite pentru a rezolva o nevoie reală a comunității printr-un proces care permite elevilor să aibă inițiativă, să reflecteze asupra impactului pe care îl au în comunitate și să demonstreze noile abilități și cunoștințe dobândite.

Atunci când ați folosit service-learning în mod structurat pentru a conecta nevoia de învățare cu nevoile comunității, puteți observa că elevii:

  •  au aplicat ceea ce au învățat la școală pentru a contribui la schimbarea în bine a comunității
  • au luat decizii care au rezultate reale, nu ipotetice
  • au crescut ca indivizi și cetățeni ai comunității
  • au experimentat succesul sau au învățat din eșec, indiferent de nivelul abilităților lor actuale
  • au dobândit o mai bună înțelegere a sinelui, a comunității și a societății
  • au dezvoltat abilități de leadership, de comunicare, de lucru în echipă etc.

Un proiect de Service-Learning de calitate respectă o serie de standarde:

 1. Sprijină învățarea conectată la curriculum.
 2. Este ancorat în nevoile reale ale comunității
 3. Include timp pentru reflecție.
 4. Este ghidat de vocile elevilor.
 5. Se realizează în parteneriat cu comunitatea.

Iar dacă doriți să aprofundați metodologia Service- Learning găsiți mai jos un ghid dezvoltat de Fundația Noi Orizonturi util pentru directorii și profesorii care doresc să reflecteze cu privire la utilitatea și eficienta proiectului de Service-Learning în școală.

Îndepliniți cele de mai sus? Atunci e timpul să puneți în valoare proiectele de Service-Learning implementate de voi la clasă sau în activitățile extracurriculare care sunt conectate cu curriculum școlar!

Pentru întrebări vă rugăm să contactați următoarele persoane:

Simina Bejenaru- Transylvania College,
Florentina M. Ghisa – Reprezentant. Școala Al. Rusu & Questfield
simina.bejenaru@transylvania-college.ro
ghisaflorentinamaria@gmail.com
Telefon: +407 40 066 736

Maria Butyka
Fundația Noi Orizonturi
Maria_neagu@noi-orizonturi.ro
0728939603