loader image
Proiectul „Învățare pentru toți” debutează la Carei cu școli de vară pentru 180 de copii

28 iulie 2022

Împreună cu Școala Gimnazială nr 1, Grădinița cu Program Prelungit nr 1, Grădinița cu Program Prelungit nr 3 am dat startul proiectului „Învățare pentru toți” alături de copiii și părinții din zonele urbane marginalizate, ZUM 1, Danko Pista, ZUM 2 Iuliu Maniu – Doina și ZUM 3, Dr. Marinescu, din municipiul Carei,.

Ne dorim creșterea participării la procesul educațional a copiilor preșcolari și școlari din ZUM și zonele funcționale aferente

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării la procesul educațional a copiilor preșcolari și școlari din ZUM și zonele funcționale aferente, crescând astfel șansele de succes școlar și societal ale copiilor în situația de risc de părăsire timpurie a școlii. Urmărim să oferim sprijin educațional relevant copiilor care se află în situații vulnerabile și să îmbunătățim sustenabil contextul în care ei învață și se dezvoltă, abordând mai mulți factori esențiali care influențează reușita lor: părinți/tutorii și intensitatea serviciilor educaționale de care beneficiază.

Proiectul are ca obiective specifice:

● Îmbunătățirea serviciilor educaționale de sprijin în 3 unități școlare din Carei, care deservesc populația din ZUM, în vederea creșterii relevanței învățării, dezvoltării competențelor de bază în rândul a 180 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii.

● Dezvoltarea competențelor a 105 părinți ai copiilor vulnerabili de a oferi un mediu afectiv securizant și sprijin eficient pentru participarea școlară și procesul de învățare ale copiilor lor.

Școli de vară pentru 180 de copii
În 25 iulie a demarat primul serviciu educațional dedicat copiilor din cele trei ZUM-uri din Carei: școli de vară cu activități de învățare non-formala pentru dezvoltarea abilităților de viață. Școlile de vară se derulează în cicluri de două săptămâni, până în 19 august, fiind așteptați să participe până la 180 copii, preșcolari și școlari.

„În fiecare zi, copiii participă la activități prin care își exersează cititul și scrisul într-o manieră jucăușă. De exemplu, își fac un autoportret, o combinație de desen și descriere, ajutând astfel la autocunoaștere, matematică de bază, făcând triunghiuri sau pătrate din sfoară sau numărând din doi în doi cine trebuie să pună mâna pe nas sau din trei în trei cine ridică piciorul, și cu multe jocuri care le dezvoltă copiilor abilitățile de comunicare sau de bună relaționare în echipă” ne spune Anca Gaidoș, managerul proiectului.

Activitățile sunt organizate la sediile școlilor din Carei și în parcul Castelului Karoly, fiind conduse de către o echipă formată din educatoare, învățătoare, profesoare și animatori socio-educativi. Fiecare copil primește, gratuit, un rucsac echipat cu rechizite, un bidon de apă și o șapcă pentru a se putea proteja în zilele de caniculă, iar zilnic servește un prânz.

„Odată cu începerea anului școlar, fiecare instituție școlară: Școala Gimnazială nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 va avea un serviciu nou de sprijin pentru copii, oferit prin pedagogi de recuperare, care vor lucra personalizat cu copiii care au nevoie de mai mult sprijin în învățare. De asemenea, vom adăuga și activități dedicate părinților”, continuă Anca Gaidoș.

Proiectul „Învățare pentru toți”, are o valoare totală de 2.254.573 lei și este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se identifică prin cod SMIS 152668.

Proiectul se desfășoară în cadrul strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării ”Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Pentru mai multe informații despre proiectul „Învățare pentru toți”, poate fi contactată Anca Gaidoș, manager de proiect: anca_gaidos@noi-orizonturi.ro, tel 0740120941.