loader image

SLEAD – Service Learning for Democracy in Europe 

Service Learning for Democracy in Europe- Supporting Teachers in Applying Democratic Competences Models

Proiectul SLEAD capacitează cadrele didactice din toată lumea să implementeze Service Learning la clasă în vederea dezvoltării competențelor democratice în rândul elevilor dar și a profesorilor.

Ne propunem să:

  • Sprijinim integrarea S-L în educația școlară formală din țările participante, permițând școlilor și profesorilor să utilizeze potențialul S-L pentru dobândirea competențelor democratice;
  • Consolidăm competențele democratice ale elevilor prin intermediul S-L, să facilităm participarea activă a acestora în viața comunității;
  • Consolidăm educația în Europa prin facilitarea proiectelor transfrontaliere de S-L între profesori din cele 5 țări implicate;
  • Facilităm dobândirea de competențe-cheie de către profesori și elevi, cum ar fi competențele secolului XXI: colaborare, comunicare, gândire critică și creativitate;
  • Creștem calitatea predării în școlile din Europa și întreaga lume.

Parteneri în proiect:

Stiftung Lernen durch Engagement (Foundation for Learning through Civic Engagement), (coordonator), Germania
The German School of Athens (DSA), Grecia
University of Education Upper Austria, Austria
NUCLIO, Portugalia
KMOP Education hub, Grecia

SLEAD – Service-Learning for Democracy in Europe is a project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union, under Action Type: KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education. Grant Agreement nº KA220-BE-22-24-89850.