loader image
Community as a classroom

Oportunitate pentru 5 școli care cred în puterea transformatoare a învățării în comunitate

07 iunie 2024

Credem în puterea transformatoare a educației! Susținem cadre didactice, directori de școli şi elevi pentru a transforma educaţia din România. Sprijinim comunitățile școlare, copiii și tinerii să devină mai buni, mai puternici, mai înțelepți!

Invităm și selectăm 5 școli din România, în cadrul proiectului Community as a classroom, să se alăture altor 16 școli din Finlanda, Cehia, Polonia și Slovacia, care vor aduce metodologia Service Learning și Place Based-Learning mai aproape de practica curentă a școlii, oferind contexte de învățare relevantă pentru elevi, în timp ce aceștia devin agenți ai schimbării pozitive în comunitățile lor.

Place Based-Learning (PBL) – învățarea despre, într-un, cu ajutorul și pentru un anumit LOC și COMUNITATE. Îi determină pe elevi să se cufunde pe deplin în patrimoniul natural, cultural și istoric local și să îl folosească ca bază pentru învățare. Ea le oferă elevilor posibilitatea de a învăța prin experiență și trăire directă și le deschide calea pentru a simți că pot avea grijă în mod personal și eficient de mediul și comunitatea lor. 

Service Learning (SL) poate fi definit, într-un context școlar, ca o metodă experienţială de predare prin care competențe sau conținuturi abordate în sala de clasă sunt folosite pentru a rezolva o nevoie reală a comunității printr-un proces de care permite elevilor să aibă inițiativă (implementând un proiect), să reflecteze asupra impactului pe care îl au în comunitate și să demonstreze noile abilități și cunoștințe dobândite. 

Școlile eligibile:

 • Școlile gimnaziale cu care Fundația Noi Orizonturi a mai colaborat în cadrul programelor Service Learning la Clasă sau IMPACT și care au experimentat cu unul sau mai multe cadre didactice beneficiile metodologiei Service Learning (SL) sau ale Place-Based Learning (PBL). Școli aflate în punctul în care – cu sprijinul direcțiunii, doresc să crească capacitatea echipei școlii de a aplica SL și PBL la clasă, formând o echipa mai extinsă a școlii în aceste metodologii, dezvoltând noi posibilități de a lucra colaborativ pe termen lung.

 • Școlile gimnaziale cu care Fundația Noi Orizonturi nu a mai colaborat, însă au o deschidere foarte mare de a învăța despre PBL&SL și de a le aplica în cadrul școlii folosind metode și tehnici specifice planificării colaborative (colaborative planning & collegial support).

Ce se așteaptă în cadrul proiectului? Beneficiile proiectului pentru școlile implicate!

Contractare

În anii școlari 2024/2025/2026, este de aștept ca fiecare școală care va fi selectată în acest proiect european să implice minim 2, maxim 3 profesori și 1 persoană din conducerea școlii, care vor lucra în echipă pentru a planifica colaborativ modul de integrare a Învățării Bazate pe Loc (PBL) și Service Learning (SL) în curriculum școlar la diverse materii (oricare materie este potrivită). Se va încheia un acord de colaborare pentru 2 ani cu școala și echipa implicată a școlii.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Activitățile din proiect sunt activități specifice la clasă, nu sunt activități extracurriculare voluntare. Așadar, acestea susțin și se întâmplă în timpul orelor și vor face parte din oferta de activități educaționale ale profesorilor și școlilor implicate. Proiectul oferă suport echipei școlii în vederea creșterii nivelului de calitate și relevanță a procesului educațional deja existent în școală.

Formare Place Based Learning și Service Learning

Echipa de profesori din fiecare școală (3+1)  va participa la o formare (22 de ore împărțite în activități experiențiale față în față și online pe parcursul anului) împreună cu profesori din celelalte patru școli selecte din România. Formarea vă va introduce în metodologia PBL/ SL oferindu-vă activități experiențiale și foarte practice precum și pașii prin care să treceți pentru a implementa aceste metodologii la clasă pe termen lung.  

Formarea va presupune 1 zi de activități de echipă/școală și un curs de 3 zile în cadrul evenimentului Generate more IMPACT în 26-29 octombrie 2024 (locația va fi anunțată ulterior). Costurile de cazare, masă, formare din 26-29 octombrie 2024 vor fi acoperite de Fundația Noi Orizonturi. Costurile de transport la formare vor fi acoperite de școală sau profesori.

Ulterior, în perioada decembrie 2024- ianuarie 2025 echipele școlilor (2/3+1) vor putea parcurge în ritm propriu online/ asincron cursul Service Learning la clasă pentru a se pregăti de implementarea  proiectelor de Service Learning  în perioada februarie- iunie 2025.

Consultanță 

Acest lucru se va face cu sprijinul intensiv a trei consultanți din partea Fundației Noi Orizonturi, care vor oferi școlii consultanță față în față dar și online precum și alte tipuri de sprijin/coaching individual în funcție de nevoile și obiectivele școlii. Consultantul vă va îndruma cu privire la modul în care să analizați în mod colectiv starea actuală a predării, să planificați împreună predarea folosind metodologiile de PBL/ SL, să le testați la clasă reflectând asupra rezultatelor lor și modul în care acesta ar putea să devină o abordare de succes în cadrul școlii pe termen lung. Consultanții vor ajuta echipa să introducă PBL/ SL în clasă, pentru materiile profesorilor înscriși, vă vor sprijini în crearea de noi activități și lecții, consolidând și colaborarea în cadrul echipei, folosind în timpul întâlnirilor principiile colaborării participative. 

Ghidarea echipei – Planificare colaborativă și sprijin între colegi (Collegial Support, Collaborative planning)

Cercetările arată că, cu cât profesorii dintr-o școală beneficiază de mai mult sprijin colegial în echipa școlii, cu atât este mai probabil să existe niveluri mai ridicate de creștere și satisfacție profesională, plus niveluri mai ridicate de performanță a elevilor (Shah, M. 2012). Nivelurile ridicate de sprijin colegial conduc, de asemenea, la niveluri mai ridicate de eficacitate colectivă a profesorilor, aceștia putând să ofere mai ușor, împreună, contexte de învățare relevantă pentru elevi. Din acest motiv, în proiectul Community as a classroom vom ghida echipele școlilor să lucreze colaborativ, contribuind la dezvoltarea în rândul profesorilor dar și a elevilor a competențelor viitorului precum colaborare, comunicare, gândire critică și creativitate. În acest sens, în formare și în implementarea proiectului, sprijinul colegial va fi încurajat la maximum în cadrul fiecărei școli.

Resurse pentru implementare activități PBL și a unui proiect de Service Learning la clasă

Echipa școlii va primi sprijin în implementarea unei zile de activități PBL pentru întreaga școală în  perioada noiembrie 2024- aprilie 2025, iar 1-2 clase/ școală vor avea șansa să implementeze un proiect de Service Learning la clasă în februarie- iunie 2025 care poate fi finanțat de Fundația Noi Orizonturi (500-1000 lei/ proiect).

Deasemenea, fiecare școală va primi resurse educaționale pentru a putea implementa PBL/SL la clasă pe perioada proiectului (400 de euro pentru activitățile directe cu elevii din școală- pentru ziua de activități PBL și/ sau pentru proiectele de Service Learning la clasă).

Promovarea rezultatelor echipei și a școlii

Rezultatele muncii echipei din fiecare școală vor fi colectate sub forma unor fișe de lucru, studii de caz, testimoniale, video-uri, interviuri și vor fi promovate la nivel național ca studii de caz și/sau povești de succes dar și în conferința internațională europeană care va avea loc în primăvara lui 2026 în cadrul parteneriatului european. Cele 5 școli din România implicate în proiect vor deveni pe termen lung parte a rețelei de școli care practică PBL și Service Learning la nivel național, continuând să fie susținute de Fundația Noi Orizonturi pe termen lung ca parte a strategiei de a aduce Service Learning în fiecare școală din România.

În 2025 proiectele de Service Learning implementate de școlile implicate vor avea șansa să fie înscrise la Premiile Naționale și Regionale de Practici Eficiente de Service Learning, ediția VI-2025, unde ar putea fi premiate suplimentar. Această premiere va avea loc la nivel național în octombrie 2025 dar și european (noiembrie 2025) și la acesta vor participa școli din Europa Centrala și de Sud-Est. Mai multe informații despre RSLA vezi AICI.

Echipa Fundației Noi Orizonturi care vă va susține  

Alina Mustață

Alina Mustață

Expert educațional & consultant

Andreea Băltărețu

Andreea Băltărețu

Expert educațional & consultant

Cristian Vanea

Cristian Vanea

Community engagement project officer

Bianca Balea

Bianca Balea

Expert educațional & expert evaluare

Calendarul selectării școlilor:

 • Pas 1: Identificați în echipa școlii minim 2- maxim 3 colegi care se vor implica în proiect și în toate etapele acestuia (vezi mai jos). La aceștia se va alătura și un reprezentant al conducerii școlii care va participa la procesele de formare și coaching și care va sprijini pe termen lung echipa de 2-3 profesori din școală din poziție de leadership.
 • Pas 2: Înscrieți școala și echipa școlii până în 5 iulie 2024 completând formularul de înscriere AICI.
 • Pas 3: Anunțarea celor 5 școli selectate pentru a intra în proiect- 12 iulie 2024.
  • Pas 4: Contractarea școlilor selectate – o întâlnire online (1 oră 30 minute) cu cele 5 școli în perioada 15-19 iulie și încheierea de acorduri de parteneriat cu școlile selectate până în 23 iulie 2024.

  Calendarul activităților după contractare:

  Activități Perioada
  Formare față în față  obligatorie pentru echipa școlii selectate – minim 3, maxim 4 / școală). 📅 26-29 octombrie 2024
  Consultanță și sprijin personalizat/ întâlniri față în față și online 📅 septembrie 2024- iunie 2026
  Curs online Service Learning la clasă pentru echipă  📅 decembrie 2024- ianuarie 2025 (în ritm propriu- asincron online)
  Implementare proiecte Service Learning și activități la clasă în fiecare școală 📅  februarie- iunie 2025
  Organizarea unui eveniment PBL  în fiecare școală (activități la alegere) 📅 noiembrie 2024- mai 2025
  Colectare povești de succes, interviuri, realizare video-uri activități în școală 📅 februarie 2025- februarie 2026
  Înscrierea proiectelor școlilor la Premiile Naționale și Regionale pentru Practici Eficiente de Service Learning, ediția VI- 2025 – vezi AICI 📅 mai- iulie 2025
  Participare la Premiile Naționale și Regionale pentru Practici Eficiente de Service Learning (față în față sau online) 📅 octombrie- noiembrie 2025
  Construcție planuri de lecții și  activități personalizate de echipa Fundației Noi Orizonturi cu feedback și input din partea echipei școlilor (unde este cazul) 📅 octombrie 2025- martie 2026
  Prezență la conferința europeană cu privire la rezultatele proiectului Community as a classroom 📅 primăvara 2026
  Continuarea parteneriatului cu Fundația Noi Orizonturi și după finalizarea proiectului Community as a classroom

  Pentru întrebări ne puteți contacta la adresa alina_mustata@noi-orizonturi.ro.

  Community as a classroom este un proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene în cadrul acțiunii KA220-SCH – Parteneriate de cooperare în învățământul școlar, acord de finanțare nr. 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000165069.

  Parteneri în proiect