loader image

21 de școli pentru secolul XXI

1 februarie 2022

În acest an școlar susținem financiar 21 de proiecte de Service-Learning care vor fi implementate de grădinițe, școli primare și gimnaziale din 14 județe din România. Proiectele au fost gândite și planificate de către echipele școlare la cursul online, „Școli în folosul comunității”. Sprijinul oferit de Fundația Noi Orizonturi constă în acordarea de premii cu valoare între 600 și 1860 de lei și suport metodologic în implementarea proiectelor, acolo unde este nevoie.

De ce această susținere?

Scopul nostru este acela de a încuraja școlile din România să folosească abordarea pedagogică de tip „învățare prin proiect” prin care pot crește relevanța învățării la clasă.

Experiența de 20 de ani cu programul IMPACT, în care mii de elevi și-au dezvoltat competențe cheie prin participarea la proiecte comunitare, ne-a demonstrat că Service-Learning este tot mai relevant în ecosistemul educațional din România. El răspunde foarte bine nevoilor societății noastre în schimbare, precum:

 • elevii să aibă parte de contexte de învățare în care să își dezvolte vocea și capacitatea de a influența deciziile în comunitatea din care fac parte;
 • de a face mai clară legătura între ceea ce propun profesorii pentru învățarea la clasă și aplicații practice, în viața de zi cu zi;
 • nevoia școlii de a fi percepută în comunitate ca un partener solid în rezolvarea problemelor locale.

Un exemplu:

Proiectul propus de Colegiul Tehnic Energetic din Cluj-Napoca a pornit de la multitudinea și gravitatea accidentelor în care au fost implicați adolescenți, cățărați pe vagoane sau pe stâlpi de mare tensiune cu scopul de a realiza fotografii, selfie-uri sau pentru a brava în fața prietenilor.

Despre aceste lucruri elevii au mai tot discutat la ore și când au făcut căutări în articolele de presă online au găsit multe exemple tragice. Fiind un liceu cu specializare în instalații electrice, echipa de profesori de matematică, engleză, și aparate electrice au integrat în activitățile de învățare un obiectiv de interes pentru comunitate: să își susțină elevii într-o campanie de informare în rândul adolescenților din Cluj-Napoca dar și internațional, pe canale de social-media, privind condițiile și urmările electrocutării, să își aducă astfel contribuţia la scăderea numărului acestor cazuri nefericite.

Cum se leagă această inițiativă de programa școlară?

La orelele de Aparate Electrice, elevii:

 • fac exerciţii de identificare a parametrilor energiei electrice specifice diferitelor tipuri de instalaţii şi aparate electrice;
 • analizează riscurile și pericolele din apropierea instalațiilor de înaltă tensiune;
 • studiază factorii care contribuie la gravitatea electrocutării și a efectelor electrocutării;
 • observă şi exersează etapele unui plan de acţiune care trebuie aplicat în cazul unui accident prin electrocutare.

La orele de Matematică, elevii:

 • analizează datele unei probleme pentru verificarea noncontradicţiei, suficienţei şi eliminarea datelor neesenţiale;
 • interpretează parametrii unei probleme ca o parte a ipotezei acesteia;
 • construiesc şi interpretează diagrame, tabele, scheme grafice ilustrând situaţii cotidiene;
 • identifică şi formulează cât mai multe consecinţe posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze;
 • verifică validitatea unor afirmaţii, pe cazuri particulare sau prin construirea unor exemple şi contraexemple.

Iar la orele de Engleză:

 • identifică şi traduc elemente de vocabular tehnic în sau din limba engleză;
 • realiză postere, bannere, flyere bilingve (română-engleză) care să conţină mesaje de avertizare utile şi persoanelor străine care ar putea fi expuse riscului electrocutării;
 • realizează video-uri în limba engleză cu mesaje de prevenire asupra riscurilor la care se pot expune tinerii în apropierea instalaţiilor de înaltă tensiune;
 • publică aceste video-uri şi mesaje de prevenţie pe reţelele sociale şi în mediul online.

Care este elementul inovator al programului?

Elementul inovator al programului este în esență crearea unei noi perspective asupra modului de învățare pentru elevi dar și pentru profesori. Aceștia din urmă vor deprinde și exersa o nouă metodologie de învățare care aduce impact pe termen lung atât la nivel individual, la nivelul școlii dar și la nivelul comunității locale. Susținem așadar cele mai inovative 21 de proiecte în care:

 • există o legătură clară între obiectivele curriculare de la disciplinele alese și ce învăță elevii prin cauza comunitară pe care o abordează.
 • proiectul realizat de elevi aduce un beneficiu comunității, în afara școlii sau grădiniței.
 • vocea elevilor este auzită în decizii și elevii sunt implicați în fiecare etapă a proiectelor.

Proiectele pe care le susținem!

Proiectele finanțate acoperă discipline precum: limba română, engleză , franceză, maghiară, matematică și știinte, arte vizuale, canto, terapie ocupațională, geografie, protecția mediului, mecanică, fizică, terapia tulburărilor de limbaj (învățământ special), biologie, istorie, educație civică, etc.

Câteva dintre temele/ nevoile și problemele comunitare abordate de copiii de grădiniță și elevii de școala primară și gimnazială sunt: efectele nocive ale plasticului, sănătate, educarea trăsăturilor pozitive, înțelegerea și susținerea grupurilor vulnerabile, conservarea biodiversității, dezvoltare durabilă, ecoturism, poluare, pierderea valorilor tradiționale, etc.

Iar acestea vor fi abordate prin următoarele tipuri de activități precum: ateliere de lectură, de reciclare, ateliere despre plante medicinale, ateliere de teatru și artele spectacolului, activități de sprijin și suport pentru copii și bătrâni vulnerabili, activități directe de conservare a biodiversității, activități de prevenire a accidentelor prin electrocutare, promovarea de produse locale, acțiuni de advocacy, organizarea de trasee tematice pentru valorificarea patrimoniului cultural, plantare de copaci, realizarea de coșuri pentru colectarea deșeurilor, folosind tehnici tradiționale, culegere de povești locale, organizarea de expoziții etc.