loader image

Primăvară cu impact: 40 de proiecte de Service-Learning!

15 februarie 2023

Proiectele de Service-Learning pornesc de la două nevoi – cea de învățare a tinerilor și cea de sprijin a comunității. Anul acesta am provocat școlile și cluburile IMPACT din România și Republica Moldova să pornească de la aceste două nevoi și să construiască proiecte relevante și cu efect pentru comunitate.

Școlile și profesorii la nivel de gărdiniță, primar, gimanziu și liceu care au urmat cursul online ”Școli în folosul comunității” în anul 2021 și 2022, au avut șansă șă își înscrie proiectele de Service Learning în competiția de proiecte Școli în folosul comunității, ediția 2022-2023, și să câștige fonduri suficiente pentru implementarea acestora. Iar cluburile IMPACT au studiat cu atenție Obiective de Dezvoltare Durabilă (Agenda 2030), au participat la câteva întâlniri cu echipa Noi Orizonturi și au aplicat pentru finanțare în competiția de proiect Campionii Planetei.

În urma evaluării, 22 de instituții de învățământ vor primi finanțare în competiția Școli în folosul comunității, ediția 2022-2023, și 18 cluburi de inițiativă pentru tineri IMPACT, vor implementa proiecte de serviciu în folosul comunității cu finanțare câștigată în competiția Campionii Planetei.

Ambele competiții de proiecte sunt finanțate de Fundația Noi Orizonturi și Lidl România în cadrul proiectului Educație pentru comunități cu viitor. Propunerile de proiecte au fost jurizate de membrii echipei Noi Orizonturi și ai partenerilor de la Asociația Selegro.

Pentru evaluarea proiectelor depuse, am urmărit următoarele criterii:

  • Legătura cu curriculum (cât de bine și detaliat este prezentat ce învață elevii prin proiect și cum sunt corelate activitățile cu obiectivele curriculare de la clasă)
  • Serviciu relevant pentru comunitate (în ce măsura proiectul realizat de elevi aduce un beneficiu comunității)
  • Reflecție și demonstrație din partea elevilor (ce activități sunt prevăzute pentru ca elevii să poată reflecta cu privire la cunoștințele, abilitățile sau atitudinile dezvoltate)
  • Cât de puternică este vocea elevilor în planificarea și implementarea proiectului
  • Coerența planului de proiect
  • Modalitățile prin care este planificată implicarea comunității în proiectul de Service Learning

Lista proiectelor câștigătoare în competiția Școli în folosul comunității, ediția 2022-2023, poate fi consultată aici. Vor fi implementate 22 de proiecte în 15 județe din România (Harghita, Maramureș, Hunedoara, Botoșani, Prahova, Bistrița Năsăud, Suceava, Teleorman, Vaslui, Sibiu, Bacău și Sălaj) și un proiect în Republica Moldova:

 • 4 proiecte Service Learning la nivel de grădiniță
 • 5 proiecte Service Learning la nivel de ciclu primar
 • 8 proiecte Service Learning la nivel de ciclu gimnazial
 • 4 proiecte Service Learning la nivel de liceu
 • 1 proiect Service Learning combinate (la nivel institutional)

Rezultate Campionii Planetei

Cluburile IMPACT vor folosi metodologia de învățare prin serviciu în folosul comunității (Service Learning) pentru a rezolva probleme din comunitățile lor, contribuind pozitiv la bunăstarea lumii și devenind campioni ai planetei!

Aici poți vedea cele 18 cluburi IMPACT care au primit finanțare.

Felicitări tuturor și spor la implementare!