loader image
ANUNȚ ACHIZIȚIE CU OFERTE SIGILATE
Nr. CJ310/17.07.2023

În temeiul Acordului de parteneriat cu International Rescue Committee nr. FNO345/01.09.2022 și al procedurilor interne de achiziție din cadrul proiectului „LIBRARIES AS A SUPPORT HUB FOR REFUGEE AND HOST COMMUNITIES”

Fundația Noi Orizonturi Lupeni, cu sediul social în Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 5, ap. 9, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Fundațiilor sub nr. J36/2000, cod fiscal nr. RO13705208, în calitate de contractant, lansează prezenta Solicitare de oferte de preț în  vederea realizării achiziției unui pachet de servicii de cazare și masă pentru desfășurarea unei tabere.

Modalitatea de atribuire: Achiziție cu oferte sigilate/pe email

Sursa de finanțare: Venituri din cadrul proiectului

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Achiziția unui pachet de servicii de cazare și masă pentru participanții și personalul la Tabereiăra Viața din Straja 30 iulie-11 august 2023

Condiții de participare:

Operatorii economici interesați să oferteze vor trimite pe adresa de email: ILIE.POPESCU@NOI-ORIZONTURI.RO următoarele:

  • oferta de preț și principalele caracteristici tehnice ale serviciului ofertat (număr nopți de cazare, preț unitar, inclusiv TVA pentru cazare și 3 mese/zi/persoană, preț total inclusiv TVA), scanate, semnate și datate. 
  • datele de identificare ale acestora: denumire ofertant, CUI, adresa de contact, e-mail și persoana de contact. 

Ofertele solicitate trebuie să respecte următoarele condiții:

  • preț unitar maximal pentru o noapte de cazare și 3 mese/zi/persoană – 182,04 RON (TVA inclusă)
  • servicii de servire a mesei în unitatea proprie / la pachet (în funcție de activitățile taberei), în regim de 3 mese/zi (mic dejun, prânz, cină)
  • serviciile de masă și cazare să poată fi asigurate pentru un total de 190 de persoane, împărțite aproximativ după cum urmează:

– 30 iulie – 4 august 2023 (6 zile, 5 nopți) – 95 de persoane

– 6 – 11 august 2023 (6 zile, 5 nopți) – 95 de persoane.

Lista finală va fi comunicată ofertantului declarat câștigător cu cel puțin 3 zile înainte de începerea persării serviciului. 

Termenul limita de depunerea ofertelor: 19.07.2023, oraele 13.00. În data de 19.07.2023, ora 15.00 se vor compara ofertele.

Criterii de adjudecare: Prezenta nu constituie un angajament de cumpărare din partea noastră. Achizitorul are deplina libertate în a selecta oferta/ofertele câștigătoare, nefiind admisibile contestațiile. Doar ofertele care îndeplinesc criteriile de mai sus vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar, pentru a fi ales câștigătorul. Informații suplimentare se pot obține de la Dulău Ana, responsabil proces – ana_dulau@noi-orizonturi.ro