loader image
23 de comunități care au ales schimbarea

23 de comunități care au ales schimbarea

Tu cum investești în comunitatea ta? Una dintre cele mai bune investiții de timp și efort ale unei grădinițe sau școlii este stabilirea unui parteneriat real cu familiile din comunitatea în care este activă, fie că e vorba de un sat, comună sau oraș. Astfel, grădinița...
Achiziție pachet rechizite școlare și alte materiale

Achiziție pachet rechizite școlare și alte materiale

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ Pachet rechizite școlare și alte materiale pentru participanții la Școlile de vară 2022 din Carei 01 iulie 2022 Nr. 6/01.07.2022 În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea n r.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din HG...
Recrutare Experți – coordonatori activități cu copiii

Recrutare Experți – coordonatori activități cu copiii

Anunț recrutare Experți – coordonatori activități cu copiii 30 iunie 2022 Fundația Noi Orizonturi selectează în vederea angajării pentru perioada iulie 2022-august 2022, 28 experți – coordonatori activități cu copiii în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”...
Achiziție servicii catering Școli de Vară 2022 la Carei

Achiziție servicii catering Școli de Vară 2022 la Carei

Documentație proprie de atribuire Achiziție servicii catering Școli de Vară 2022 la Carei, jud Satu-Mare 24 iunie 2022 Invitație de participare cu oferta în vederea atribuirii contractului „Servicii de catering pentru participanții la Școlile de vară 2022 din Carei”,...
Anunț recrutare expert grup țintă

Anunț recrutare expert grup țintă

Anunț recrutare expert grup țintă 16 iunie 2022 Titlul proiectului: „Învățare pentru toți”, Cod MySMIS2014+: 152668 Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: Dezvoltare locală...