Noi Orizonturi pentru Școli

Fundația Noi Orizonturi a lansat în vara lui 2016 un nou proiect educațional menit să întărească sistemul de învățământ din România, prin înființarea unei rețele de școli comunitare.

Școli conectate la comunitate

O școală comunitară este un spațiu al parteneriatelor între diferiții membri ai comunității, încheiate cu scopul de a îmbunătăți procesul de învățare al elevilor și de a consolida legătura acestora cu comunitatea. Persoane din comunitate – în primul rând părinți, dar și oameni cu o anumită pricepere, cu o anumită expertiză – vin și ei și participă, contribuie la a-i sprijini pe copii să găsească relevanța locală și practică a noțiunilor teoretice din programele școlare. În esență, școala comunitară este susținută de un set de parteneriate între instituția școlară, părinți și alte entități din comunitate.

Programul „Școli conectate la comunitate”, co-finanțat de Fundația Mott, oferă conducerilor școlilor din România cursuri de formare, facilitare, susținere financiară pentru a parcurge etapele de construcție a școlii – ca una a comunității.

În acest moment rețeaua numără 30 de școli comunitare în 19 județe și este în proces de extindere. Fundația Noi Orizonturi sprijină rețeaua în acțiunile sale de dezvoltare prin procese consultative, cu precădere în direcția creșterii relevanței învățării tuturor și a îmbunătățirii rezultatelor școlare ale elevilor

Școli

Județe

Cum?

N

Formarea de promotori și de facilitatori ai școlilor comunitare

N

Oferirea de resurse și crearea unor contexte de învăţare împreună

N

Sprijinirea dezvoltării profesionale a colectivelor de cadre didactice și a liderilor școlilor

N

Sprijinirea de acțiuni de colaborare pentru învățare între școli

Ce ne dorim de la această rețea?

Să fie un partener de dialog constructiv al decidenților din macrosistemul de învățământ

Să semnaleze disfuncționalități care necesită intervenții macrosistemice în sistemul de învățământ preuniversitar din România și să contribuie la identificarea și testarea soluţiilor pentru aceste probleme

Cu ce se deosebesc școlile comunitare de restul școlilor?

Cei mai mulți oameni cred că școlile servesc unui singur scop, asemenea unui telefon analog, cu fir – ele există pentru ca profesorii să predea și elevii să învețe.

Școlile comunitare seamănă însă mai mult cu telefoanele inteligente, pentru că ele se conectează la comunitate, unde oamenii colaborează, învață și creează împreună.

Primele 30 de școli din rețeaua Școlilor Conectate la Comunitate au implementat deja proiecte colaborative despre care puteți citi aici!

Contact

Sediul Central Lupeni

Bulevardul Păcii, bloc 5, ap. 9

comunicare@noi-orizonturi.ro

 

0254 564 471