loader image

Campionii incluziunii

Acolo unde școlile construiesc în mod strategic relații de încredere și colaborare autentică cu familiile tuturor elevilor s-au găsit soluții împreună pentru a facilita învățarea chiar și în condiții provocatoare.

Curs - Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii

Formare profesori pentru dezvoltarea capacității școlii de a implica activ părinți romi și ne-romi în viața școlii pentru a crește gradul de incluziune a copiilor romi.

Curs - Elaborarea strategiei școlii de creştere a incluziunii prin implicarea părinților

Formarea a pregătit cadrele didactice lideri ai școlii pentru elaborarea strategiei școlii de creștere a incluziunii prin implicarea părinților, pe baza consultării atente a factorilor interesați.