loader image

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Campionii Incluziunii

Împreună, școli și familii, pentru incluziunea copiilor
Proiect realizat cu sprijinul financiar primit prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor.

O școala incluzivă, o școală care implică părinții

Pandemia COVID-19 a relevat, mai mult decât oricând, vulnerabilitatea comunităților defavorizate, decalajele existente între copii din diferite familii în termeni de acces la școala online, precum și rolul esențial al colaborării dintre școală și familiile tuturor copiilor.

Acolo unde școlile construiesc în mod strategic relații de încredere și colaborare autentică cu familiile tuturor elevilor s-au găsit soluții împreună pentru a facilita învățarea chiar și în condiții provocatoare.

Ținta noastră: educație incluzivă

Proiectul contribuie la creșterea capacității școlilor partenere de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi prin implicarea strategică și sustenabilă a părinților romi și ne-romi în viața școlii.

Pe parcursul a 18 luni, proiectul urmează să formeze și implice:

24 profesori lideri ai școlilor partenere de a construi o strategie de implicare a familiilor din comunitatea școlară

60 profesori care lucrează cu copii romi pentru a derula activități extracurriculare cu elevii și cu familiile lor

84 părinți romi și ne-romi într-un program complex de educație parentală

216 elevi romi și ne-romi într-un un program de activități extracurriculare în școală și într-o tabără de dezvoltare socio-emoțională

Cum se vede o școală incluzivă?

Viziunea școlii este construită, împărtășită cu părinți și elevi și readusă continuu în discuție cu fiecare generație nouă de părinți și elevi

Are o strategie de incluziune cu rezultate așteptate, clare și realiste și acțiuni concrete în vederea asigurării pe termen lung a obiectivului de incluziune socială

Profesorii și conducerea sunt mai conștienți de lucrurile pe care ar trebui să le schimbe în modul de funcționare al școlii în relație cu părinții, cu elevii, în felul în care sprijină realmente familiile

Accesează continuu oportunități de care are nevoie pentru a asigura incluziunea în educație a copiilor romi

Reprezentanții școlilor se consultă constant cu părinții, cu elevii, dezbat problemele existente și situația curentă

Profesorii, liderii lor - apelează la părinții și prin intermediul lor la comunitate atât pentru implicarea membrilor ei în rezolvarea unor probleme din școală

Colectivul de profesori nu mai „predă” o disciplină sau alta, ci facilitează dezvoltarea elevilor școlii, a părinților, a întregii comunități, creând de fapt o comunitate preocupată de incluziune, de învățare și progres, de dezvoltare sustenabilă.

6 tipuri de implicarea părinților – Joyce L. Epstein

Dezvoltarea abilităților de bun părinte

Comunicarea

Voluntariatul

Învățarea acasă

Implicare în luarea deciziilor

Colaborarea cu comunitatea

REZULTATE PROIECT

ACTIVITĂȚI DE FORMARE PROFESORI

Curs T1: Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii (Parcurge cursul online, gratuit)

T1 – Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii

Formare profesori pentru dezvoltarea capacității școlii de a implica activ părinți romi și ne-romi în viața școlii pentru a crește gradul de incluziune a copiilor romi. 73 de profesori au dezvoltat următoatele competențe specifice: descrierea celor 6 tipuri de implicare a părinților în viața școlii; definirea incluziunii școlare; explicarea legăturii dintre tipurile de implicare a părinților în viața școlii și incluziunea școlară; analiza gradului de implicare actuală a părinților în viața școlii; stabilirea acțiunilor strategice de creștere a implicării părinților ținând cont de specificitățile comunității locale; proiectarea activităților de creștere a implicării părinților în viața școlii prin dezvoltarea abilităților de parenting, prin comunicarea mai eficientă cu familia și prin voluntariat.

Formare online pentru profesori. 68 de profesori și-au dezvoltat competențele de a sprijini creșterea încrederii în sine a elevilor, de a crea ocazii de învățare extra-curriculară pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și de dezvoltare a abilităților de colaborare ale elevilor cu colegii lor, dar și cu profesorii, părinții și alți adulți din comunitate, pentru a-i inspira pe copii, a le insufla dorința și a le dezvolta abilitățile de a combate discriminarea și excluziunea socială. Profesorii au fost pregătiți pentru susținerea activității B1 cu copiii și să îi învețe să folosească IO10 – Jurnalul de campion al incluziunii.

Curs T3: Elaborarea strategiei școlii de creştere a incluziunii prin implicarea părinților (Parcurge cursul online, gratuit)

T3 - Elaborarea strategiei școlii de creştere a incluziunii prin implicarea părinților.

Au fost formați 24 profesori, cîte 4 profesori din fiecare școală parteneră, 2 școli/serie, Stațiunea Straja, Huneoara. Formarea a pregătit cadrele didactice lideri ai școlii pentru elaborarea strategiei școlii de creștere a incluziunii prin implicarea părinților, pe baza consultării atente a factorilor interesați. Profesorii sunt pregătiți să realizeze strategia de creștere a incluziunii în fiecare școală parteneră.

CURRICULUM FORMARE PROFESORI

*Pentru printat vă recomandăm să folosiți opțiunea Booklet de la imprimantă.

ACTIVITĂȚI CU PĂRINȚII

A1 – Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii – Interviu Școala Gimnazială Viișoara

A1 - Școala părinților campioni ai incluziunii

84 părinți au fost formați, dintre care jumătate romi, în câte 12 sesiuni de formare. Fiecare sesiune de formare T1 a profesorilor, a fost imediat urmată de câte 2 sesiuni de formare părinți în fiecare școală. Profesorii formați în cadrul sesiunilor T1 au condus activitățile cu părinții care au învățat despre cele 6 tipuri de implicare a părinților în viața școlii.

Interviu cadre didactice de la Școala Gimnazială Viișoara, Cluj

MATERIALE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PĂRINȚI

ACTIVITĂȚI ȘI RESURSE CU ȘI PENTRU COPII

B1 – Superputerea noastră – incluziunea

Activități cu copiii susținute de profesorii formați la T2. 216 copii au ajuns să se cunoască mai bine, să pună bazele unui grup al „campionilor incluziunii”; au fost încurajați să se responsabilizeze pentru a contribui la succesul proiectului, au explorat împreună semnificația incluziunii, a echității, a diversității și au ajuns la înțelegeri armonizate pentru a consolida baza valorilor împărtășite. Copiii au învățat cum să promoveze incluziunea.

*Pentru printat vă recomandăm să folosiți opțiunea Booklet de la imprimantă.

B2 - Incluziunea în acţiune – Puterea lui împreună

Activitatea de educație prin aventură s-a realizat sub forma unei tabere de 5 zile/serie la stațiunea montană Straja, județul Hunedoara. Au participat câte 72 de copii, 50% romi, câte 8 profesori însoțitori, în 3 serii din câte 2 școli. Copiii au participat la activități pe grupe de vârstă, ghidați de 10 animatori/serie. După activitățile de educație prin aventură au urmat dezbateri, discuții, reflecții, precum și activități de timp liber: foc de tabără, jocuri, quiz-uri, concursuri, scenete,
cântat.

Rezultatele obţinute în urma implementării activităţii: elevii au devenit mai încrezători, mai responsabili, mai curajoși, mai cooperanți, mai solidari, lideri mai pricepuți. Participarea în tabără a întărit capacitatea copiilor de lideri de schimbare
socială în comunitățile lor. Întorși acasă, ei continuă să fie motorul de mobilizare pentru colegi, părinți, chiar și profesori.

*** Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Detalii despre program aici.