loader image

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Campionii Incluziunii

Împreună, școli și familii, pentru incluziunea copiilor
Proiect realizat cu sprijinul financiar primit prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor.

O școala incluzivă, o școală care implică părinții

Pandemia COVID-19 a relevat, mai mult decât oricând, vulnerabilitatea comunităților defavorizate, decalajele existente între copii din diferite familii în termeni de acces la școala online, precum și rolul esențial al colaborării dintre școală și familiile tuturor copiilor.

Acolo unde școlile construiesc în mod strategic relații de încredere și colaborare autentică cu familiile tuturor elevilor s-au găsit soluții împreună pentru a facilita învățarea chiar și în condiții provocatoare.

Ținta noastră: educație incluzivă

Proiectul contribuie la creșterea capacității școlilor partenere de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi prin implicarea strategică și sustenabilă a părinților romi și ne-romi în viața școlii.

Pe parcursul a 18 luni, proiectul urmează să formeze și implice:

24 profesori lideri ai școlilor partenere de a construi o strategie de implicare a familiilor din comunitatea școlară

60 profesori care lucrează cu copii romi pentru a derula activități extracurriculare cu elevii și cu familiile lor

84 părinți romi și ne-romi într-un program complex de educație parentală

216 elevi romi și ne-romi într-un un program de activități extracurriculare în școală și într-o tabără de dezvoltare socio-emoțională

Cum se vede o școală incluzivă?

Viziunea școlii este construită, împărtășită cu părinți și elevi și readusă continuu în discuție cu fiecare generație nouă de părinți și elevi

Are o strategie de incluziune cu rezultate așteptate, clare și realiste și acțiuni concrete în vederea asigurării pe termen lung a obiectivului de incluziune socială

Profesorii și conducerea sunt mai conștienți de lucrurile pe care ar trebui să le schimbe în modul de funcționare al școlii în relație cu părinții, cu elevii, în felul în care sprijină realmente familiile

Accesează continuu oportunități de care are nevoie pentru a asigura incluziunea în educație a copiilor romi

Reprezentanții școlilor se consultă constant cu părinții, cu elevii, dezbat problemele existente și situația curentă

Profesorii, liderii lor - apelează la părinții și prin intermediul lor la comunitate atât pentru implicarea membrilor ei în rezolvarea unor probleme din școală

Colectivul de profesori nu mai „predă” o disciplină sau alta, ci facilitează dezvoltarea elevilor școlii, a părinților, a întregii comunități, creând de fapt o comunitate preocupată de incluziune, de învățare și progres, de dezvoltare sustenabilă.

6 tipuri de implicarea părinților – Joyce L. Epstein

Dezvoltarea abilităților de bun părinte

Comunicarea

Voluntariatul

Învățarea acasă

Implicare în luarea deciziilor

Colaborarea cu comunitatea

ACTIVITĂȚI DE FORMARE PROFESORI

Curs T1: Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii
Curs T2: Cum valorificăm diversitatea socio-etno-culturală a elevilor în școala noastră?

Curs T3: Elaborarea strategiei școlii de creştere a incluziunii prin implicarea părinților

CURRICULUM FORMARE PROFESORI

ACTIVITĂȚI CU PĂRINȚII

A1 – Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii – Interviu Școala Gimnazială Viișoara

MATERIALE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PĂRINȚI

*** Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Detalii despre program aici.