loader image

Școli conectate la comunitate 

Un program în care susținem școlile să dezvolte colaborări cu parteneri diverși, organizații și instituții, firme și alții pentru a se asigura că, împreună cu aceștia, răspunde nevoilor tuturor copiilor și îi pregătește cu adevărat pentru viitor.

Școli comunitare

„O școală comunitară nu este doar un alt program ce este impus într-o școală. Se referă de fapt la un alt mod de gândire și acțiune ce recunoaște rolul central al școlilor în comunitate, dar și puterea ce rezidă în munca comună spre a face un bine comun.

Este vorba despre educarea copiilor, dar în aceeași măsură și despre a face comunitatea și familia mai puternice care, la rândul lor, pot ajuta școlile în a deveni și mai puternice și pe elevi mai pregătiți pentru ce va urma în viitor.”

(Harkavy și Blank, 2002)

Școlile viitorului din România

O școală comunitară construiește parteneriate solide cu diferite instituții și organizații pentru a-și armoniza cât mai bine serviciile pentru copii, familiile lor și întreaga comunitate.

Schimbări mici cu efecte mari

1. Leadership
Directorii înțeleg importanța comunicării și transparenței pentru ca întreaga școală să meargă în aceeași direcție.

2. Implicarea părinților
Școlile, chiar și printr-o schimbare simplă a modului de organizare a ședințelor cu părinții și a faptului că aceștia devin parteneri egali în educație, poate schimba radical relația cu părinții.

3. Învățare relevantă
Cadrele didactice înțeleg că prin schimbarea modului în care se raportează la elevi sau la curriculum pot obține rezultate mult mai bune cu elevii.

4. Implicarea elevilor
Schimbările semnificative sunt generate de implicarea reală a elevilor în deciziile și activitățile școlilor.

5. Implicarea comunității
În acele școli în care exista deja o practică de implicare și relaționare cu actorii principali din comunitate, evoluția a fost înspre comunitate și înspre asumarea unei relații bi-direcționale, în care și școala poate fi o resursă pentru dezvoltarea comunității.