loader image

Profesorul experiențial

Învățarea prin experiență nu înseamnă doar experiența oferită elevilor ci, mai important decât orice, ocazia de a reflecta asupra ei. Materiale care vă ajută să organizați și gestionați conversații care să-i ajute pe elevi să proceseze experiențe și lecții învățate din ele.

Carduri VIA

Un set de carduri VIA prin care elevii sunt stimulați să reflecteze cu privire la dezvoltarea propriilor trăsături de caracter.

Tabelul Valori în Acțiune

Tabelul exemplifică cele 24 valori care pot fi puse în acțiune pentru binele comunității.

Valori în acțiune - Ghid

Caracterul este terenul valorilor, al virtuților, al trăsăturilor pozitive considerate dezirabile. Orice noțiune legată de „educația pentru transformare” ar trebui să aibă ca rezultat principal dezvoltarea caracterului.

VIA: Buzunarul cu Valori (varianta elevi)

Caracterul este terenul valorilor, al virtuților, al trăsăturilor pozitive considerate dezirabile. Orice noțiune legată de „educația pentru transformare” ar trebui să aibă ca rezultat principal dezvoltarea caracterului.

VIA: Buzunarul cu Valori (varianta profesori)

Cum valorile se modelează, este important ca și noi, adulții, să avem ocazia să reflectăm asupra trăsăturilor de caracter.

Calendarul Profesorului Experiențial

În Calendarul Profesorului Experiențial vă propunem 12 metode care să vă ajute să faceți o altfel de învățare, care să-i implice și să-i provoace pe elevi.

SCHIMBĂ-ȚI ROLUL! - Handbook

Împuternicirea tinerilor pentru a deveni agenți ai schimbării Educație pentru comunități sustenabile.
GHID PRACTIC PENTRU PROFESORI

Change your role! - Training modul

The intention of this training module is to introduce teachers on how to work the handbook „Schimbă-ți rolul“, which can be found on our website, and include a complex, fun-to-use methodology of 3 European partners.

STEMsylvania - Manualul profesorului din învățământul primar

Manualul oferă profesorilor curricula STEM pe care o pot implementa direct la clasă. Manualul a fost realizat cu sprijinul TenarisSilcotub în cadrul Școlii de vară STEMsylvania.

STEMsylvania - Caietul elevului

Activități practice axate pe STEM pentru elevul din ciclul primar. Caietul a fost realizat cu sprijinul TenarisSilcotub în cadrul Școlii de vară STEMsylvania

Gestionarea controverselor

Documentul te ajută să dezvolți o strategie de gestiune a controverselor, dar și cum le poți preda în școli.

Predarea problemelor controversate

Pachetul de formare pentru profesori include activități practice prin care poți preda problemele controversate în școli.

Ghid de facilitare pentru liderii GreenIMPACT / CDȘ Patrimoniu Local - Planuri de lecție

Ghidul de facilitare oferă pas cu pas toate etapele pe care liderii le pot implementa în cluburile lor. Găsiți activități practice și curricula GreenImpact.

Ateliere practice axate pe sănătate și apă

În prezentul document găsiți două modele de ateliere IMPACT, fiecare dintre ele corespunde unui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă şi sunt asociate unor obiective de învățare specifice.

CDȘ Patrimoniu Local - programa

Programa şcolară pentru disciplina Patrimoniul local reprezintă o ofertă curriculară la decizia şcolii, pentru clasele a VII-a – a X-a, din învăţământul obligatoriu.  Dacă doriți varianta editabilă, vă invităm să ne scrieți pe comunicare@noi-orizonturi.rom

Făcut și învățat

Un ghid cu 36 de activități de reflecție care îi ajută pe elevi să extragă lecții din orice experiență.

Jocuri și povestiri

O culegere care cuprinde un număr de 157 de jocuri și 82 de povestiri care dezvoltă abilități și valori.

Curriculum Smart și de IMPACT (2016)

Ghid metodologic care sprijină învățarea prin experiență a tematicilor legate de responsabilitate financiară.

Manual Smart și de IMPACT (2016)

Explicații, sugestii și exemple din domeniul responsabilității financiare.

Less is more (2017)

Ghid metodologic care ghidează în organizarea a patru ateliere de învățare pe tematica Consumului Responsabil.

Harta Experiențelor

Harta experiențelor stimulează reflecția și comunicarea, creativitatea și asocierile; ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor și încurajează participarea și schimbul de percepții asupra aceleiași experiențe.

Harta Experiențelor - ghid de utilizare

Harta experiențelor stimulează reflecția și comunicarea, creativitatea și asocierile; ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor și încurajează participarea și schimbul de percepții asupra aceleiași experiențe.